بـــــــرج الــــــیزه

بـــناے فاخــــــــــــر ایـرانیـان


آرشیتکت:جناب آقای مهندس شهرام حدادی
موقعیت:خیابان احمدآباد.مشهد
وضعیت:ساخته شده
کاربری:مسکونی
سال ساخت:2016
کارفرما:گروه مهندسی الیزه
تیم عکاسی ساختمان : بنای فاخر ایرانیان

 

4.4/5

راه های ارتباطی با گروه مهندسی الیزه