ســــــاختمان آبار

بـــناے فاخــــــــــــر ایـرانیـان

آرشیتکت:جناب آقای دکتر خدائی
@javadkhodaee
@abar.office
موقعیت:خیابان سرشور.مشهد
سال ساخت:2017
وضعیت:ساخته شده
کاربری:مسکونی
تیم عکاسی ساختمان:بنای فاخر ایرانیان

3.5/5

راه های ارتباطی با طراحان پروژه

بنای فاخر ایرانیان1

برای تعامل بیشتر ما را در صفحات مجازی زیر دنبال کنید

تمام حقوق این سایت برای شرکت بنای فاخر ایرانیان محفوظ است