ســــــاختمان آفـــتابگـــردان

بـــناے فاخــــــــــــر ایـرانیـان

 

آرشیتکت:جناب آقای مهندس سیروس عوضوردی
@cyrus_avazverdi
ساختمان:آفتابگردان
موقعیت:خیابان صارمی.مشهد
وضعیت:ساخته شده
مساحت:۵۰۰m²
سال ساخت:2015
کاربری:مسکونی
کارفرما:جناب آقای میرمحسن حسینی
تیم عکاسی ساختمان:بنای فاخر ایرانیان

3.5/5

راه های ارتباطی با طراحان پروژه

بنای فاخر ایرانیان1

برای تعامل بیشتر ما را در صفحات مجازی زیر دنبال کنید

تمام حقوق این سایت برای شرکت بنای فاخر ایرانیان محفوظ است