ســــــاختمان آبار

بـــناے فاخــــــــــــر ایـرانیـان


آرشیتکت:جناب آقایان مهندس سهراب و بهرام مستوفی افشار(دفتر معماری آژمان)
@azhman.architecture
@sohrab237
@bahram.moa
موقعیت:خیابان دانشجو.مشهد
وضعیت:ساخته شده
مساحت :۱۲۰۰ m²
سال شروع ساخت و اتمام پروژه:،2014-2016
کارفرما:جناب آقای مهندس حقیقی
کاربری:آپارتمان مسکونی
تیم عکاسی ساختمان:بنای فاخر ایرانیان

3.5/5

راه های ارتباطی با طراحان پروژه

بنای فاخر ایرانیان1

برای تعامل بیشتر ما را در صفحات مجازی زیر دنبال کنید

تمام حقوق این سایت برای شرکت بنای فاخر ایرانیان محفوظ است