ویـــلایی بــــــــــــزرگمهر

بـــناے فاخــــــــــــر ایـرانیـان

آرشیتکت:جناب آقای مهندس محمد رحیمیان
@mohammad_rahimian
موقعیت:خیابان سجاد.مشهد
وضعیت:ساخته شده
کاربری:آپارتمان مسکونی
کارفرما:جناب آقای خجسته مهر

3.5/5

راه های ارتباطی با طراحان پروژه

بنای فاخر ایرانیان1

برای تعامل بیشتر ما را در صفحات مجازی زیر دنبال کنید

تمام حقوق این سایت برای شرکت بنای فاخر ایرانیان محفوظ است