ســــــاختمان اِدن

بـــناے فاخــــــــــــر ایـرانیـان

ساختمان:اِدن @edenbuilding
آرشیتکت:@afshin.khosravian
موقعیت:خیابان احمدآباد.ابوذر غفاری.مشهد
وضعیت:ساخته شده
مساحت:۲۸۰۰m²
کاربری:مسکونی
سال ساخت:2018
کارفرما:جناب آقایان مجید و نوید اسدی
اعتبار:منتخب مرحله نیمه نهایی جایزه معمار ۹۷
تیم عکاسی ساختمان:بنای فاخر ایرانیان

3.5/5

راه های ارتباطی با طراحان پروژه

بنای فاخر ایرانیان1

برای تعامل بیشتر ما را در صفحات مجازی زیر دنبال کنید

تمام حقوق این سایت برای شرکت بنای فاخر ایرانیان محفوظ است