ســــــاختمان سروش

بـــناے فاخــــــــــــر ایـرانیـان

آرشیتکت:خانم مهندس عاطفه حامد
@architect_atefehamed
موقعیت:خیابان وکیل آباد.سروش.مشهد
وضعیت:در حال ساخت
سال ساخت:2020
کاربری:آپارتمان مسکونی
تیم عکاسی ساختمان:بنای فاخر ایرانیان

3.5/5
بنای فاخر ایرانیان1

برای تعامل بیشتر ما را در صفحات مجازی زیر دنبال کنید

تمام حقوق این سایت برای شرکت بنای فاخر ایرانیان محفوظ است