هترا

آرشیتکت: مهندس آرش حیدریان,مهندس فهیمه منتصری
کلیک کنید

ساختمان کوهسنگی

آرشیتکت:جناب آقای مهندس فرشاد سمیعی منش،خانم مهندس هما هوشیار
کلیک کنید

آرشیتکت:مهندس کوروش عبدی

آرشیتکت:مهندس کوروش عبدی
کلیک کنید

ساختمان آبار

آرشیتکت: جناب آقای دکتر خدایی
کلیک کنید

ساختمان آفتابگردان

آرشیتکت:جناب آقای مهندس سیروس عوضوردی
کلیک کنید

ساختمان دانشجو

آرشیتکت : دفتر معماری آژمان
کلیک کنید
بنای فاخر ایرانیان1

برای تعامل بیشتر ما را در صفحات مجازی زیر دنبال کنید

تمام حقوق این سایت برای شرکت بنای فاخر ایرانیان محفوظ است