ساختمان هــــترا

بـــناے فاخــــــــــــر ایـرانیـان

 

آرشیتکت:جناب آقای مهندس آرش حیدریان ، خانم مهندس فهیمه منتصری 
موقعیت:خیابان احمد آباد.ناصر خسرو.مشهد 
وضعیت:ساخته شده 
مساحت:۳۲۰۰ مترمربع 
کاربری:مسکونی 
سال ساخت:2019 
کارفرما:گروه ساختمانی هترا 
تیم عکاسی ساختمان : بنای فاخر ایرانیان

 

4.8/5

راه های ارتباطی با گروه هترا